maanantai 30. marraskuuta 2015

PUSKAPARKKIYstäväni, kirjailija Kaarina Silmunen pohti tuossa taannoin ajatusta, että voisiko SF-Caravan ry:ssä olla jäsenenä puskaparkkilaiset, tai kuten hän asian muotoilee, Puskaparkkilaiset ry.


No, useimmat meistä tietävät mitä puskaparkkilaisuus tarkoittaa, juuri sitä, puskissa yöpymistä noin karrikoiden ilmaistuna.  Täsmällisemmin rva Silmunen ilmaisee asian  " Sellaiset karavaanarit, jotka eivät koe jäsenalueita omikseen, jotka matkailevat koti- ja/tai ulkomailla yöpyen mielellään lierintäalueiden ulkopuolella".  


Asiaa on käsitelty runsaasti siellä, missä kaikki viisaat pitävät majaa, minne avaaja asiansa nakkasi arvioitavaksi.  Kuten arvata sopii, asia on saanut rehevän vastaanoton molemmilla " virallisilla", Etuteltalla pontevammin ja keskustelua seuranneet näkevätkin avauksen käsitellyn ja tuomion julistetun.
Karavaanari.org suhtautuu asiaan neutraalimmin  ja jättää portteja auki, " ans´ kattoo ny - menttaliteetilla.

Kysymys on siis siitä, istuisiko Puskaparkkilaiset ry SF-Caravan ry:n syliin vai jonkun muun?  Vai tulisiko SF-Caravan Matkailuautoilijat ry:n ryhtyä ajamaan asiaa ja ideoimaan sitä eteenpäin?

Olisiko niin, että Matkailuautoilijat ry:n ryhtyessä toimiin avauksessa ehdotettujen päämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi, se lisäisi yhdistyksen jäsenmäärää, toisi haluttua julkisuutta asialle ja käyttäjäkunta näin hyötyisi paranevan matkaparkkiverkoston kautta?
Avaaja kirjoittaakin " jäsenmaksu kohdennettaisiin suoraan suomalaisen matkaparkkiverkoston kehittämiseen ja muuhun leirintäalueiden ulkopuolella tapahtuvan karavaanimatkailun edistämiseen".
Niinpä, tietä ja työtä riittää tässäkin asiassa, ja totuus lienee, että MA ry:n voimavarat eikä mahdollisesti karttuvat lisätuototkaan,  missään tapauksessa riittäisi rakentamiseen eikä ylläpitoon.  Kehiteltävää siis riittää.

Suomi on pieni maa ja matkailusesonkimme on lyhyt.

Bloginpitäjän mieleen tulee tässäkin asiassa keskittäminen ja voimien yhdistäminen tavoitteiden saavuttamiseksi.  Ei liene hedelmällistä tuolle ajatukselle uuden yhdistyksen perustaminen ajamaan samoja asioita ja tavoittelemaan samoja päämääriä.
Olisiko asiaa ajettava jo olemassa olevalla organisaatiolla, niillä voimilla jotka jo toimivat.  Ne olisi vain saatava ajattelemaan innovatiiviseti ja näkemään uuden hyödyttävän idean muuna, kuin kilpailijana omalle toiminnalleen. Tässä bloginpitäjä tarkoittaa olemassa olevia yhdistyksen alueita.  Miksipä se ei sopisi yhdistysten ja SF-Caravan ry:nkin toimintaan?  Rohkenen esittää kaukonäköisyyttä ja kehittyvää, muuttuvaa maailmaa suunnittelukentäksi tulevaisuudelle.

Talvea odotellessa

Winemaker

torstai 12. marraskuuta 2015

TIE

Tie vie karavaanaria ja hyvä niin, karavaanari on tien ystävä, kerrassaan sen palvoja ja huolehtiva kaveri, joka tuntee ja tietää vastuunsa liikenteessä.

Olemme tien käyttäjiä sanan varsinaisessa merkityksessä, käytämme suomalaisia ja ulkomaisia väyliä, huomioimme liikenteen, kuljemme sen virrassa matkoillamme, sanalla sanoen olemme kuin kotonamme tien päällä.
Tiellä kulkeminen edellyttää sääntöjen noudattamista, se edellyttää yhteisillä pelisäännöillä pelaamista, se edellyttää liikennekuria ja malttia " missä ikinä kuljettekaan" - aforismia tulkiten.  Tie on meille karavaanareille koti.

Blogi on kirjoittajan koti.
Tämän blogin koti ovat sivut, mistä juuri nyt luet kirjoitukseni tiestä, se on avaus tähän blogien ihmeelliseen maailmaan, jossa vain taivas on kirjoittajilla rajana. Tämän blogin tarkoitus on elävöittää SF-Caravan Matkailuautoilijat ry:n sivuja ja kertoilla erilaisista asioista maan päällä, matkan päällä, matkan jälkeen ja muusta meitä kiinnostavista asioista.  Kirjoittamani tekstit eivät ole ketään vastaan, ne ovat kaikkien puolesta, ovat mitä ovat ja palaute kruunaa kirjoittajan sielunelämän, antaa hövelin olon ja tekee hänet onnelliseksi.  Kaikenlaiset kirjoitukset.
Niin Karavaanarit, autolla tai wagonlla liikkuvat, blogini avaus on tässä, jatkoa seuraa jahka ajattelen taas suuria.

Winemaker